Amazon Course Online Skillane

คอร์สออนไลน์ผ่าน Skillane

เปิดลงทะเบียนพร้อมกันแล้วทั่วโลก!

คอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์จากที่บ้าน

ผ่านเว็บไซต์ www.skilllane.com

หรือ https://www.skilllane.com/courses/amazon-path-million

หลักสูตรเริ่มต้น สู่การเป็นนักธุรกิจเงินล้านผ่านทาง Amazon    

เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ท่านได้เปิดมุมมอง แนวคิด และได้เห็นถึงลู่ทาง วิธีการ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการสร้างธุรกิจหรือขยายธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ไปยังผู้ซื้อที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก ผ่านทางเว็บไซต์ค้าปลีกระดับโลกอย่าง Amazon

ใครควรเรียนหลักสูตรนี้
– คนที่ทำงานประจำและอยากสร้างธุรกิจเสริมเป็นของตนเอง
– คนที่ทำธุรกิจออนไลน์ต่างประเทศอยู่แล้วผ่านทางเว็บไซต์อื่นๆ และต้องการขยายลู่ทางความสำเร็จเพิ่มเติม
– คนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วในไทย และต้องการลุยตลาดโลกผ่านทางออนไลน์
– คนที่หาลู่ทางขยายธุรกิจของตัวเองไปยังต่างประเทศในรูปแบบที่ง่ายที่สุด
– คนที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจบน Amazon ในแบบที่มืออาชีพเขาทำกัน
– คนที่อยากได้ความรู้การทำธุรกิจบน Amazon 0ผู้ที่สำเร็จจากประสบการณ์ตรง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
– เป็นหลักสูตรที่จะเตรียมพร้อมให้คุณมีโอกาสเป็นนักธุรกิจเงินล้านบน Amazon
– ได้เปิดมุมมองการทำธุรกิจบน Amazon ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณให้หลุดพ้นจากงานประจำ
– ได้เปิดมุมมองการทำธุรกิจ eCommerce ที่ไม่ได้มีแต่ในเมืองไทย
– ได้เรียนรู้มุมมอง แนวคิด และวิธีการทำธุรกิจบน Amazon ในแบบฉบับของคนที่สำเร็จ ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ตรงในตลาดมากกว่า 6+ ปี
– ได้เรียนรู้ระบบ Amazon ในหลากหลายแง่มุม ทั้งแง่มุมผู้ซื้อและแง่มุมผู้ขาย
– ได้เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างบัญชีเพื่อเป็นผู้ขายสินค้าบน Amazon
– ได้เรียนรู้เทคนิค กลยุทธิ์ต่างๆที่เสริมไปในแต่ละหัวข้อการบรรยาย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ทุกคนสามารถเริ่มต้นเรียนได้ แต่สำหรับผู้ที่ใช้คอมเป็นอยู่แล้ว และเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับพออ่านได้ ก็จะสามารถเข้าใจ และเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น และต่อยอดได้ง่ายขึ้นนั่นเอง